Snöröjning

Snöröjning

Ni kan boka oss för en villaentré, bostadsrättsföreningens vägar och gångar, ambassadens vägar och gångar, hotellets parkeringar och entré, Industrifastighetens lastplatser och parkeringar, hotellentré, samfällighetens väg mm

Vi utför plogning, skottning och sandning.
Vi hyr även ut sandlådor under säsongen.

Hänsyn till miljön är viktig för oss. Vi använder inte salt i vår halkbekämpning.